Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, most, losování
Rainbow page separator

Chybovalo se při losování – vyjádření antimonopolního úřadu k mostu na Klafar

Čtvrtek, 12. Červenec 2012

Žďár nad Sázavou/ Obyvatelé Žďáru již ví, čím bylo způsobeno zdržení výstavby místní komunikace a mostu ze žďárské ulice Dolní na sídliště Klafar. Několik měsíců stará námitka firmy proti průběhu výběrového řízení nebyla dle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) neoprávněná. Své stanovisko ÚOHS zveřejnil 3. července. Svým rozhodnutím zrušil losování a všechny následující úkony města ve zmiňované veřejné zakázce. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci. A kde měl zadavatel, respektive poradenská firma, jež výběrové řízení pro město organizovala, chybovat?

„Zadavatel porušil zákon o veřejných zakázkách, když omezoval počet zájemců o zakázku prostřednictvím náhodného výběru losem. Při losování však neprovedl výběr ze všech zájemců, kteří řádně prokázali splnění kvalifikace, neboť po ukončení losování bylo zjištěno, že jeden ze třinácti losovacích lístků uvízl ve víčku losovací nádoby, a nebyl tak umístěn v osudí. Přesto zadavatel oznámil nevylosovaným zájemcům jejich vyloučení z účasti v užším řízení z důvodu omezení počtu zájemců,“ vyjádřil se odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS. Zadavatel se tím dle antimonopolního úřadu dopustil ve vztahu ke společnosti Metrostav, jejíž lístek právě uvázl ve víčku osudí, porušení zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace. „V okamžiku losování nebyly v nádobě lístky všech třinácti uchazečů a nelze vyloučit, že společnost Metrostav by mohla být v opačném případě vylosována. Zadavatel také nepřijal žádné opatření k nápravě pochybení, a to ani po obdržení námitek,“ uvádí dále ÚOHS v tiskové zprávě. Město dosud neuzavřelo smlouvu s vybraným uchazečem, takže má být přistoupeno k nápravě v podobě zrušení losování a všech následujících úkonů zadavatele v této veřejné zakázce.

O verdiktu ÚOHS a dalším postupu města budou nyní jednat městští radní, a to hned na svém nejbližším zasedání. To se koná v pondělí 16. července. V úvahu připadá například vypsání zcela nového výběrového řízení, nebo pokračování soutěže znovu od té části, v níž došlo k pochybení. (zp)