Rainbow page separator

Čistší vodu i rekreační možnosti Koupaliště zhodnotí studie

Čtvrtek, 25. ledna 2024

Nové Město na Moravě / Jak komplexně vylepšit novoměstský rybník Koupaliště, který je v letních měsících místními volně využívaný k rekreaci, zvažují v Novém Městě. Tamní radnice v této souvislosti zadala dvě studie – první z nich se týká možností zvýšení kvality vody v nádrži, druhá podmínek pro rekreaci v tomto území. Každá vyjde na zhruba tři sta tisíc, přičemž na vodohospodářskou studii se městu podařilo získat příslib dotace. K návrhům na využití lokality ve smyslu rekreačním se bude moci vyjádřit taktéž veřejnost.  

Skutečnost, že novoměstští obyvatelé se o Koupaliště a jeho budoucnost zajímají, potvrzuje značný počet návrhů podávaných k jeho vylepšení v rámci participativního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že tento postup úprav inicioval rovněž kritiku coby nekomplexní, zástupci města se rozhodli pro posouzení možností prostřednictvím zmíněných studií. První výstupy by mohly být k dispozici zhruba v polovině roku.