Rainbow page separator

Cizinců nelegálně pobývajících na Vysočině výrazně přibylo

Čtvrtek, 1. Březen 2018

Policie, auto

Žďársko / Deset státních příslušníků Ukrajiny, kteří neměli povolení od úřadu práce ani jiný dokument, který by je opravňoval provádět pracovní činnost na území České republiky, zadrželi policisté krajské cizinecké policie v jedné z firem na Žďársku. Z tohoto důvodů bylo osm žen a dva muži ve věku od 23 do 53 let, kteří v podniku pracovali prostřednictvím pracovní agentury, zajištěno. „Byly s nimi zahájeny úkony správního řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států EU. Většina cizinců měla v dokladech polské vízum typu D, které neopravňuje k provádění pracovní činnosti na území ČR,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Loni zjistili policisté na Vysočině celkem 169 případů nelegálního zaměstnávání cizinců, jednalo se o výrazný vzestup. Cizinci, nejčastěji z Moldavska a z Ukrajiny, byli převážně zaměstnáni prostřednictvím pracovních agentur a zneužívali polská schengenská víza typu D a C.
Policisté loni zahájili 174 správních řízení o vyhoštění cizinců a kromě toho vydali osm rozhodnutí o povinnosti opustit území republiky. Zabývali se rovněž 25 přečiny, které spáchali cizinci, šlo hlavně o maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, padělání a pozměňování veřejné listiny. „Na území kraje policisté řešili celkem 3560 přestupků, z toho se 2480 přestupků týkalo porušení zákona o pobytu cizinců. Za tyto přestupky byly uloženy pokuty v celkové výši 1 552 700 korun,“ vyčíslila mluvčí.