Rainbow page separator

Co nového v březnu na Ponorce?

Neděle, 8. Březen 2015

Ponorka Žďár nad Sázavou

Pracovníci Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, se rozhodli pojmout každý měsíc tematicky a přizpůsobit tomu vhodně aktivity v daném období.

Únor byl nazván ,,MĚSÍCEM DOBRÉ NÁLADY“. Uživatelé a pracovníci se rozhodli rozdávat úsměv a dobrou náladu všude kolem sebe – na klubu, na ulici, doma, ve škole, v práci, v obchodě,… V rámci této akce byla také vyhlášena soutěž o nejlepší vtip. Každý uživatel mohl sepsat svůj nejoblíbenější a podle něj nejzábavnější vtip a během otevírací doby klubu ho potom vhodit do krabice smíchu, na jejíž výrobě se uživatelé také podíleli. Vyhodnocení soutěže, pak proběhlo na začátku března a dobrých vtipů se sešlo opravdu hodně.
„Bylo těžké určit, který vtip je nejlepší, a proto byly z obou dvou kategorií – mladší uživatelé (1. stupeň ZŠ) a starší uživatelé (2. stupeň ZŠ, SŠ a mladí lidé do 20 let) vybrány dva nejlepší vtipy, na jejichž autory čekal na klubu potlesk, diplom a ocenění,“ vysvětluje Tereza Musilová, DiS., pracovnice Ponorky. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu jako poděkování za nadšení a aktivní přístup, se kterým se do soutěže zapojili.

V březnu se uživatelé a zájemci NZDM Ponorka mohou těšit na „MĚSÍC UMĚNÍ“ aneb KAŽDÝ NĚCO UMÍ A CO UMÍŠ TY? Během tohoto měsíce se děti a mladí lidé pokusí najít něco, v čem jsou dobří, co jim jde, co je baví, co mohou ukázat ostatním. Poslední týden v březnu pak vypukne TALENTMÁNIE NA PONORCE – může se zapojit každý uživatel či zájemce a podělit se tak s ostatními o svoji dovednost.

Tento měsíc také začal ZMĚNOU OTEVÍRACÍ DOBY. „Hlavním důvodem této úpravy byla především snaha přizpůsobit se potřebám mladších i starších uživatelů a zvýšení jejich zájmu o využívání služeb Ponorky NZDM,“ dodává Mgr. Monika Strnadová, další pracovnice Ponorky.
Změna postihla nejvíce pondělí, kdy jsou nyní pro mladší uživatele vyhrazeny čtyři odpolední hodiny. Od 12:30 do 14:30 mohou děti přijít na klasický klub – bude jim zde poskytnut bezpečný prostor pro trávení volného času, doučování, pomoc s domácími úkoly, volnočasové aktivity, pomoc a podpora při řešení problémových situací, rozhovory s pracovníky, sdílení a kontakt s vrstevníky.
„Další dvě hodiny (14:30 – 16:30) budou patřit „tvořeníčku“. S dětmi se pracovníci a externí lektoři budou věnovat různým aktivizačním činnostem, vždy podle tématiky v daném měsíci. Uživatelům bude umožněno nahlédnutí do různých okruhů zájmových aktivit. Pomocí toho budou moci zjistit a ujasnit si, v čem jsou dobří, co je baví, kam mohou směřovat svůj budoucí zájem. Budeme se věnovat nejen výtvarným a tvořivým činnostem, ale také hudbě, zpěvu, tanci, sportu,“ doplňuje Tereza Musilová. Nenásilnou formou bude při těchto aktivitách také kladen důraz na prevenci rizikového chování a nežádoucích jevů. Pro starší uživatele (2. stupeň ZŠ, SŠ a mladí lidé do 20 let) bude pondělní klub otevřen od 17:00 až do 19:30. Celý klub budou tedy moci využít i uživatelé, kteří mají během odpoledne jiné důležité povinnosti a běžně nestíhají docházet do zařízení.

Ve středu odpoledne se mladší i starší uživatelé, jak je již zvykem, mohou potkat s pracovníky Ponorky, v rámci streetworku, v terénu. Cílem této služby je pomáhat dětem a mladým lidem v jejich přirozeném prostředí – sdílení starostí i radostí, předávání užitečných kontaktů a nabídka volnočasových aktivit v rámci možností. Od 17:00 je pak vždy pro starší uživatele připraven pracovníkem, externistou či dobrovolníkem speciální program na klubu nazvaný jako „Jiná středa“.

Páteční odpolední klub bude otevřen pouze pro starší uživatele po celou provozní dobu. Během tří hodin mohou tedy tito uživatelé a zájemci ještě před víkendem plnohodnotně využít služeb Ponorky NZDM.

Autorka tiskové zprávy: Bc. Veronika Brychtová, vedoucí Ponorky