Vysočina, vysocina, aktuality, Bílá pastelka, vysočna
Rainbow page separator

čt 15. října 2009 Pomůžete žít ve tmě

Středa, 14. Říjen 2009

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých letos pořádá již desátý ročník veřejné sbírky Bílá pastelka. Ve více než 200 městech se tak opět po roce setkáte s dobrovolníky v bílých a černých tričkách, kteří budou prodávat originální bílou pastelku za minimální příspěvek 20 Kč. Sbírka se uskuteční i ve Žďáře nad Sázavou, Novém Městě na Moravě, Bystřici nad Pernštejnem.Výtěžek sbírky bude použit na speciální výukové programy pro zrakově postižené. Záštitu nad akcí převzal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček a paní hraběnka Mathilda Nostitzová.

Patnáctý říjen je od roku 1964, pod názvem Den bílé hole, mezinárodním svátkem zrakově postižených lidí. Podle údajů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40 milionů nevidomých.
Právě tento den je příležitostí rozhlédnout se kolem sebe a projevit účast s nevidomými. Téměř každý z nás si někdy na vlastní kůži zažil tu chvilku nejistoty a strachu při pohybu poslepu – třeba když na schodech náhle zhaslo světlo nebo při hře „na slepou bábu“. Žijí však mezi námi lidé, kteří se bez zraku musí obejít 24 hodin denně. I ty nejobyčejnější činnosti všedního dne pak vyžadují vedle odhodlání, pevné vůle a soustředění také jistou dávku speciálních dovedností.

Cílem projektu je pomoci nevidomým a těžce zrakově postiženým k maximální samostatnosti a navrácení zpět do běžného života, např. formou výuky prostorové orientace a samostatného pohybu, výuky čtení a psaní Braillova bodového písma, doporučením vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a nácviku jejich obsluhy.

SONS a obecně prospěšné společnosti Tyfloservis a TyfloCentra spolupracují na poskytování komplexní škály služeb pro zrakově postižené na celém území České republiky. Jejich služby zahrnují výuku speciálních dovedností nezbytných pro zrakově postižené, průvodcovské a předčitatelské služby, poradenské služby, nácvik ovládání speciálně upravených počítačů a elektronických pomůcek. Dalšími projekty realizovanými těmito organizacemi jsou podpora zaměstnanosti zrakově postižených, komentované kino, výcvik vodicích psů, odstraňování architektonických bariér (např. zvukové značení přechodů, tramvají, metra nebo speciální dlažba), navigační centrum – pomoc zrakově postiženým při samostatném pohybu ve známém
i neznámém prostředí a také celá škála volnočasových a sportovních aktivit.

Jak podpořit Bílou pastelku?
• zakoupením bílé pastelky od dobrovolníků v ulicích měst dne 15. října 2009
• kdykoli přispěním do kasiček v podobě černého vodicího psa v obchodech
• zasláním dárcovské SMS zprávy v hodnotě 30 Kč ve formátu DMS PASTELKA na číslo
87777
• převodem na účet 19-99663399/0800
Děkujeme za vaši podporu.

www.bilapastelka.cz