Rainbow page separator

ČTYŘI PALICE

Pondělí, 18. Leden 2010

Přírodní rezervaci Čtyři palice najdeme východním směrem od obce Křižánky a je součástí CHKO Žďárské vrchy. Tato oblast byla v roce 1990 vyhlášena přírodní rezervací, zaujímá rozlohu 7,36 ha a je v nadmořské výšce 628 – 732 m.  ctyri-paliceČtvrtohorním zvětráváním byly vypreparovány tři mohutné skalní bloky – Čtyřpaličatá skála, Děvín a Tvrz – na něž navazuje nižší hřeben Opomenutá. Čtyřpaličatá skála dosahuje délky 50 m, výšky stěny až 33 m a podle puklin jsou na jejím vrcholu zformovány čtyři výrazné bloky – lidově nazývané “palice”. Na temeni stěn jsou vytvořeny tzv. sklaní mísy. Pod skalami je rozsáhlý balvanový proud. Skalní útvary lze obejít ze všech stran, je možné vystoupat i na vrchol Čtyřpaličaté skály. Z vrcholu je dobrý rozhled po okolí. Do oblasti přírodní rezervace vede modrá, žlutá a zelené turistická značka. Zdejší skály jsou rovněž využívány horolezci jako cvičné stěny. mapa