Rainbow page separator

Čtyřměsíční rekonstrukce mostu se blíží ke svému závěru

Středa, 13. července 2022

Radňovice / K závěru směřuje rekonstrukce mostu přes Slavkovický potok, která koncem března začala na frekventované státní komunikaci I/19 u Radňovic. Stavební práce ve finanční režii Ředitelství silnic a dálnic ČR rozplánované na čtyři měsíce probíhají za provozu, vždy na jedné polovině komunikace při kyvadlovém řízení dopravy přenosnými semafory.
Most pocházející z roku 1954, který se dočkal rozšíření v roce 1977, prochází rekonstrukcí, protože již nesplňoval parametry pro bezpečný a plynulý provoz. Kvůli jeho krátkým křídlům docházelo i k sesuvu svahových kuželů, což rekonstrukce řeší prodloužením každého z křídel o zhruba dva metry. Výměna se dotýká celého mostního svršku, na bocích přemostění vznikají nové čelní zídky se železobetonovými římsami. Sanován byl i mostní spodek a svahy podél obou křídel projdou dosypáním a zpevněním kamennou dlažbou.