Rainbow page separator

Cyklostezka dostává obrysy, hotová by měla být ještě letos

Neděle, 20. srpna 2023

Svratka / Ještě v letošním roce má být dokončena cyklostezka spojující Svratku se sousedním Herálcem. Vyjde na 22,9 milionu korun bez DPH, její výstavbu kromě Svratky a Herálce podpoří i krajská dotace. Cyklisté po její dostavbě už nebudou muset využívat frekventovanou krajskou silnici mezi oběma  sídly. Téměř tříkilometrový úsek 2,5 metru široké cyklostezky, která bude mít vzhledem ke svému umístění v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy finální povrch ze zhutněného kamenného mlatu, ze strany od Svratky začíná za benzinovou pumpou na okraji města. Dále směřuje nejdříve podél krajské silnice II/343, poté odbočuje do lesa a přes něj míří směrem k Melezínkově studánce. V její blízkosti pak koryto řeky Svratky překlene sedmdesát metrů dlouhý dřevěný most a po jeho přejetí cyklisty trasa zavede až k heráleckému kulturnímu domu.