Rainbow page separator

Cyklostezku žďárská radnice pojistí druhou žádostí o dotaci

Středa, 20. Prosinec 2017

Žďár nad Sázavou / Žádost o evropskou dotaci na vybudování cyklostezky vedoucí od Pilské nádrže do místní části Žďáru Stržanov podala na podzim žďárská radnice.
„V lednu ještě podáme žádost o dotaci ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury, abychom zvýšili šance na úspěch,“ přiblížil žďárský starosta Zdeněk Navrátil.
Nová cyklostezka by měla vzniknout přebudováním staré úvozové cesty včetně jejího prodloužení a mimoúrovňového křížení se silnicí I/37.
Cyklostezka se napojí na stávající stezku pro cyklisty u Pilské nádrže a nejdříve povede po staré úvozové cestě až k silnici I/37, kterou bezpečně podejde. Na druhé straně pak bude stezka pokračovat podél hlavní silnice až k vyhlídkovému místu a následně dále po upravené místní komunikaci do Stržanova. Současně půjde o navázání na projekt rozvoje cyklotras a cyklostezek Subregionu Velké Dářko.