Rainbow page separator

Cyklotrasu doplní vycházkový okruh kolem soustavy rybníků

Pondělí, 3. července 2017

Rybník Dolní Vetla

Žďár nad Sázavou / Vycházkovým okruhem kolem Vetelských rybníků bude v budoucnu doplněná nová cyklotrasa, která od konce loňského roku spojuje Žďár nad Sázavou a Nové Veselí – oficiálně uvedená do provozu byla teprve nedávno.
Obnovy se má při vytvoření nového okruhu pro pěší dočkat zaniklá historická polní cesta v lokalitě mezi rybníkem Peršlíkem a trati k Vatínu, což má být zároveň počinem vedoucím k obnovování původních krajinných struktur, jako jsou například polní cesty, meze, remízky či v krajině rozptýlená zeleň.
Po jedné straně Vetelských rybníků v současné době ze Žďáru vede červená turistická značka k Březí nad Oslavou, část trasy využívá i již zmíněná nová cyklotrasa, která však od Žďáru odbočuje ještě před Vetelskými rybníky ke „křížku“, Votoupalovu rybníku a dál do Nového Veselí.