Rainbow page separator

Další část cyklostezky podél Sázavy dostane nový povrch

Sobota, 30. prosince 2017

Cyklostezka

Žďár nad Sázavou / Další část cyklostezky vedoucí podél řeky Sázavy se dočká rekonstrukce povrchu. Půjde o opravu úseku od mostu na Klafar k mostu za fotbalovým areálem. Náklady na stavební akci jsou předběžně vyčísleny na 870 tisíc korun s tím, že 420 tisíci žďárské radnici přispěje Kraj Vysočina prostřednictvím dotace z Fondu Vysočiny. Poskytnutí dotační podpory se váže na dokončení opravy povrchu cyklostezky do konce května 2018.
Oprava naváže na úsek páteřní žďárské cyklostezky, který dostal nový povrch v květnu letošního roku. Jednalo se o nejstarší část této stezky pro cyklisty i pěší od mostu v ulici Kovářova až pod silniční most na Klafaru, která byla vybudována v roce 1993. I v tomto případě rekonstrukci povrchu stezky, již kromě cyklistů a pěších používají například také jezdci na koloběžkách či in-line bruslích, podpořila krajská dotace.