Rainbow page separator

Další projednávání územního plánu čeká Novoměstské v dubnu

Úterý, 7. března 2017

Náměstí v Novém Městě na Moravě

Nové Město na Moravě / Do 13. dubna mohou zájemci v odboru stavebním a životního prostředí novoměstské radnice nahlédnout do návrhu nového územního plánu města. Materiál je k dispozici rovněž na webových stránkách Nového Města.
Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu s odborným výkladem k dokumentaci se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna od 16 hodin ve velkém sále kulturního domu. Písemné připomínky či námitky vůči plánu mohou lidé uplatnit nejpozději do sedmi dnů od veřejného projednávání, tedy do 13. dubna včetně, k připomínkám a námitkám podaným po zákonné lhůtě nebude přihlíženo.
Tiskopis pro případné připomínky nebo námitky je zájemcům k dispozici u pracovníků odboru stavebního a životního prostředí, v podatelně městského úřadu a také u digitálně zveřejněné dokumentace na webu Nového Města.