Rainbow page separator

Další setkání s pracovníky Správy CHKO se odehraje ve Žďáře

Středa, 8. Leden 2020

Žďár nad Sázavou / Setkání pracovníků Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy ve Žďáře nad Sázavou s veřejností se po několika podobných akcích v okolí uskuteční také v okresním městě. Dojde k tomu 28. ledna od 17 hodin v zasedací místnosti sídla Správy CHKO v Brněnské ulici. Hlavním tématem setkání je kůrovcová kalamita v CHKO Žďárské vrchy z pohledu ochrany přírody. Dalšími body na programu jsou rovněž aktuálně řešené přestupky a nejasnosti v chráněné krajinné oblasti, hospodaření v krajině a přírodní zajímavosti v okolí.
Aktuální setkání veřejnosti s ochranáři jsou kvůli kapacitě a dojezdové vzdálenosti přednostně určena pro vybranou skupinku obcí a jejich místních částí. Stěžejní témata jsou však pro všechna setkání společná. Pokud tedy zájemci nestihnou přednášku určenou pro jejich obec, mohou se dostavit na některou z dalších, jejichž termíny budou průběžně doplňovány a zveřejňovány na webu Správy CHKO Žďárské vrchy. Posledním lednovým setkáním bude 30. ledna akce ve Sněžném, kam mohou prioritně zavítat obyvatelé městyse, jeho místních částí a obce Javorek.