Rainbow page separator

Další ulice na Vodojemu projdou rekonstrukcí 

Pátek, 7. února 2020

Veřejné osvětlení

Letos se na Vodojem vrátí stavební stroje. Na řadu přijde ulice Šustrova a horní části ulic Špálova, Makovského a Pelikánova. Zbylé dvě etapy se budou realizovat v následujících dvou letech. Práce začnou březnu a skončí v listopadu.

V rámci stavby dojde k opravě vodovod­ních a kanalizačních řadů v ulicích a následně k položení nových vrstev a povrchů komunikací a chodníků, bude instalováno nové veřejné osvětlení a dojde k úpravám navazující zeleně kolem komunikací. Ulice v sídlišti jsou řešeny nově jako pobytové, zmenšuje se v nich původní plocha asfaltových povrchů, dopravní pásy se kombinují s kostkami v místech parkovacích stání a manipulačních ploch. Cílem oprav je zlepšení členitosti veřejného prostoru, a také zvýšení odvodu povrchových vod.

Obdobné práce budou pokračovat v roce 2021 i 2022 v dalších částech sídliště. Na dolní části ulic Pelikánova, Makovského a Špálova se dostane v roce 2021. V dalším roce budou rekonstruovány Slavíčkova, Blažíckova a Jamborova ulice. Na Vodojemu se pracovalo už v letech 2017 a 2018, kdy se podobným způsobem rekonstruovaly ulice Kavánova, Mánesova a Alšo­va.

Rekonstrukce v letech 2020 až 2022 vyjde na 118,5 milionu korun včetně DPH. Celkového dokončení se obyvatelé Vodojemu dočkají v říjnu 2022.

Matěj Papáček tiskový mluvčí Žďár nad Sázavou