Rainbow page separator

Další zákaz vstupu do lesů platí i kolem Pavlova či Radostína

Úterý, 12. prosince 2017

Žďársko / Až do konce února lidé nesmějí vstupovat do lesních porostů v katastru Starého Telečkova, Pavlova, Znětínka, Zahradiště, Radostína nad Oslavou a Kněževsi. Zákaz vyhlásil žďárský odbor životního prostředí, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tože i v těch[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to místech se dosud nacházejí stromy staticky narušené větrnou smrští z 29. října.
„Jde o zákaz vstupu do lesů v majetku Marie a Jana Podstatzkých-Lichenstein. Při vstupu do těch[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to porostů hrozí ohrožení života či vážné poškození zdraví v důsledku pádu s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tojících stromů,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí žďárského městského úřadu Jaroslav Doubek s tím, že veřejnost do lesních pros[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torů, kde se navíc nyní bude pohybovat těžká technika, nemá chodit až do 28. února.
Do konce ledna ze stejného důvodu platí zákaz vstupu veřejnosti do lesních porostů u žďárské vodní nádrže Staviště a do 10. února v lesích Lesního družstva obcí Přibyslav, konkrétně v katastrech obcí Březí nad Oslavou, Hodíškov, Jámy, Lhotka, Nové Veselí, Obyč[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tov, Radostín, Sklené, Světnov, Újezd, Vatín a Vepřová.