Rainbow page separator

Další zákaz vstupu do lesů platí i kolem Pavlova či Radostína

Úterý, 12. Prosinec 2017

Žďársko / Až do konce února lidé nesmějí vstupovat do lesních porostů v katastru Starého Telečkova, Pavlova, Znětínka, Zahradiště, Radostína nad Oslavou a Kněževsi. Zákaz vyhlásil žďárský odbor životního prostředí, protože i v těchto místech se dosud nacházejí stromy staticky narušené větrnou smrští z 29. října.
„Jde o zákaz vstupu do lesů v majetku Marie a Jana Podstatzkých-Lichenstein. Při vstupu do těchto porostů hrozí ohrožení života či vážné poškození zdraví v důsledku pádu stojících stromů,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí žďárského městského úřadu Jaroslav Doubek s tím, že veřejnost do lesních prostorů, kde se navíc nyní bude pohybovat těžká technika, nemá chodit až do 28. února.
Do konce ledna ze stejného důvodu platí zákaz vstupu veřejnosti do lesních porostů u žďárské vodní nádrže Staviště a do 10. února v lesích Lesního družstva obcí Přibyslav, konkrétně v katastrech obcí Březí nad Oslavou, Hodíškov, Jámy, Lhotka, Nové Veselí, Obyčtov, Radostín, Sklené, Světnov, Újezd, Vatín a Vepřová.