dar, školka
Rainbow page separator

Dar použijí pro potřeby dětí ze školy i školky

Čtvrtek, 10. Červenec 2014

Nové Město na Moravě / Využití finančního daru Kraje Vysočina ve výši 185 250 korun na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže na svém zasedání schválili novoměstští zastupitelé.
Návrh zněl peněžní částku využít na dovybavení nově vybudovaných tříd mateřské školky v Drobného ulici, která je v současné době za pomoci finanční podpory z fondů Evropské unie rekonstruována a rozšiřována, a na vybavení relaxačního centra pro žáky první základní školy.
Zastupitelé Nového Města na Moravě nakonec schválili použití 150 tisíc korun investičního příspěvku na pořízení herních prvků na školní zahradu a další vybavení nových tříd mateřské školky.