Rainbow page separator

Den Charity představí veřejnosti zařízení i nabízené služby

Pátek, 23. září 2022

Žďár nad Sázavou / Oblastní charita Žďár nad Sázavou otevře své dveře veřejnosti, a to v úterý 27. září při Dni Charity. Tento den dostanou zájemci z řad veřejnosti možnost navštívit a prohlédnout si prostory vybraných zařízení oblastní charity. Ta v okrese klientům nabízí celkem osmnáct služeb. „S radostí přivítáme každého příchozího a veřejnosti představíme široký záběr našich činností a pomoci pro různé typy lidí v nouzi,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená. Otevřené dveře charitních zařízení jsou i příležitostí pro uchazeče o práci. Ti se mohou u vedoucích služeb seznámit s podstatou poskytovaných služeb.
Zavítat je tak možné do zázemí Domácího hospice Barborka v Horní ulici, Domácí zdravotní péče v objektu polikliniky ve Studentské ulici a prezentace se týká i Charitní záchranné sítě v Horní ulici. Mimo Žďár otevřou dveře veřejnosti ještě klub Včela po seniory a handicapované, denní stacionář Rosa a zařízení pro děti a mládež Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem i velkomeziříčský denní stacionář Nesa.
Letos Charita České republiky, které je Oblastní charita Žďár nad Sázavou součástí, navíc slaví narozeniny. V zemi už pomáhá sto let. Žďárskou charitu oslava kulatého výročí čeká v příštím roce, kdy uplyne třicet let od jejího vzniku. „Kráčíme k významnému milníku. Proto chci vyjádřit velký vděk všem, kteří přispívají různým způsobem k rozvoji našeho charitního díla. Ať už se jedná o naše pracovníky, donátory či podporovatele,“ dodala Jana Zelená.