Rainbow page separator

Den s lesníkem zpříjemnil páteční dopoledne žďárským školákům

Středa, 26. června 2019

Žďár nad Sázavou / Minulý pátek, 21.6., lesníci ze společnosti KINSKÝ Žďár a.s. uspořádali pro žáky prvního stupně žďárských škol již tradiční Den s lesníkem. Letos se zábavně-naučného dopoledne zúčastnilo více než 100 dětí. Děti se dozvěděly o práci lesníků zábavnou a naučnou formou
Děti se sešly v areálu zámku, kde je přivítal lesní rada pan Ing. Miroslav Matoušek. Po skupinkách se vydaly na naučnou stezku kolem Konventského rybníka dlouhou přibližně 2 km.
Na stezce je čekalo celkem 6 zastavení, kde se dozvěděli spoustu zajímavostí o práci lesníků.


Školáci bedlivě poslouchají zajímavosti ze života lesníka

První stanoviště bylo na téma myslivost, zde nejvíce zaujali dva vycvičení lovečtí psi. Na druhém stanovišti se děti dozvěděly vše o zalesňování, jak se obnovuje les, sází stromky a jak se o les správně pečuje. Třetí stanoviště pak bylo věnováno ochraně lesa a dnes ožehavému tématu kůrovce. Na dalším zastavení se děti seznámily s prací dřevorubce. Z bezpečné vzdálenosti sledovaly kácení stromu, pak obdivovaly dřevorubcovu zručnost při odvětvování a seznámily se s jeho pomůckami. Největším hitem byla číslovačka, kdy si každý mohl vyzkoušet číslování dříví.


Ukázka přibližování dříví koněm – k přírodě šetrné hospodaření

Cestu na páté stanoviště ozvláštnil dětem kočí s koněm. Páté zastavení bylo totiž o přibližování dříví koněm. Jedná se o důležitou, dnes již zřídka viděnou činnost, jelikož toto hospodaření je k přírodě šetrné. Děti obdivovaly, jak kůň reaguje na povely kočího, a zajímaly se o detaily jako např. kolik kůň váží, kolik váží kláda, jak se kůň ková, chová a podobně. Na závěr si mohli koně i pohladit.
Poslední stanovišti čekala vyvážecí souprava , děti viděly, jak se nakládá dříví pomocí hydraulické ruky, a mohly si dokonce vyzkoušet sednout si do kabiny stroje.
Dopoledne plné dojmů a zážitků zakončily děti sladkou tečkou v cukrárně naproti zámku.

Autor: Jitka Marková, Ing. Radek Koudela

Zdroj: https://kinsky-zdar.cz/