Bobrová, bobrova, aktuality, zastávka
Rainbow page separator

Děti z Bobrové předaly studii přemístění zastávky

Pátek, 9. Listopad 2012

Bobrová / Dopravní studii vypracovanou projektantem předali školáci z Bobrové vedení obce. Tento počin souvisí s jejich účastí v grantovém programu Nadace Partnerství Na zelenou, kterého se děti v létě zúčastnily. Za úkol měly vytipovat z hlediska silničního provozu nebezpečná místa, kterými procházejí při své cestě do školy. Jejich seznam byl poté předložen a prodiskutován s projektantem. Podle poznatků školáků bylo vytipováno nejnebezpečnější místo a zpracována studie, jakým způsobem se dá toho nebezpečí eliminovat. Nejvíce „černých“ bodů získala autobusová zastávka, a proto vznikla studie, která řeší její přemístění na vhodnější místo do těsné blízkosti školy. „Cílem programu je zlepšit dopravní situaci v okolí škol a seznámit děti s problematikou silničního provozu,“ uvedla Barbora Kolárová z Nadace Partnerství.

Po studii, která je hrazena z prostředků grantového programu, bude následovat vypracování projektu a vlastní realizace stavební změny. Na ty si už obec musí sehnat finance sama. „Podle náročnosti stavebních úprav je samozřejmě jasné, že to nebude ze dne na den. Velice nás však těší, že dětmi navržené změny opravdu nezůstávají jenom na papíře. Například v roce 2010 bylo vypracováno a předáno celkem deset dopravních studií, nyní je částečně či plně realizováno sedm z nich. Kromě toho je program Na zelenou cenný i proto, že děti se s problematikou bezpečnosti silničního provozu seznámí způsobem, který je obecně vede k většímu zájmu o veřejné záležitosti,“ dodala Barbora Kolárová.

Letos Nadace Partnerství prostřednictvím grantové výzvy a zelenou rozdělila mezi dvě desítky škol více než milion korun, generálním partnerem je společnost AXA. Příští ročník grantového programu bude vyhlášen v lednu 2013. O podporu mohou žádat vzdělávací zařízení všech typů z celé České republiky. (zp)

Foto: archiv Nadace partnerství