Rainbow page separator

Děti z Klafaru mají chodit do školy v Komenského ulici 6

Úterý, 10. prosince 2019

Základní škola Komenského 6 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Úpravu místní vyhlášky o stanovení školských obvodů základních škol dostanou na stůl žďárští zastupitelé. Radní jim doporučili ke schválení změnu, která souvisí se vznikem nové čtvrti s oficiálním názvem Žďár nad Sázavou 8 v lokalitě Klafar, přičemž nová ulice Barvířská zatím nebyla ve vyhlášce zařazena. Tamní prvňáčci tak mají patřit do školského obvodu „trojky“ v Komenského ulici 6. Do vyhlášky o spádovosti jsou zapracovány rovněž stávající obce, které vytvářejí část společného školského obvodu „dvojky“, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to Lhotka, Sklené a Vysoké. Dále jde i o obec Jámy tvořící část společného školského obvodu ZŠ Švermova.
Ve Žďáře si rodiče pro svoje dítě nemohou zvolit základní školu podle svého rozhodnutí. Vyhláškou města, kterou zastupitelé schválili v roce 2012, jsou kvůli rovnoměrnému naplnění všech základních škol ve městě stanoveny spádové obvody pro zápis dětí do 1. tříd, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to podle jejich trvalého bydliště.