Rainbow page separator

Díry na náměstí byly provizorně vyspraveny studeným asfaltem

Čtvrtek, 18. srpna 2016

Díry na náměstí byly provizorně vyspraveny studeným asfaltem

Svratka / Největší díry na náměstí před svrateckou radnicí a nedalekým obchodním domem zmizely. V některých místech se tam předtím po dešti tvořily až deset centimetrů hluboké kaluže. „Tyto lokální opravy byly již nezbytnou nutností, abychom předešli i případným úrazům chodců. Použili jsme na provizorní opravu studený asfalt a v příštím roce bychom tímto způsobem chtěli opravit i zbývající plochu,“ vyjádřil se starosta Svratky František Mládek.
Do budoucna se počítá s celkovou rekonstrukcí svrateckého náměstí 9. května, a to včetně předláždění a revitalizace zeleně, což si vyžádá finanční částku řádově v milionech korun. „Náměstí Národního povstání čeká podobná rekonstrukce a přestavba, kde budou náklady minimálně stejné, ne-li vyšší. V tomto případě bychom chtěli provést ty nejnutnější opravy ještě před oslavami 150. výročí povýšení Svratky na město, které jsou naplánované na příští rok,“ doplnil starosta.