Rainbow page separator

Dlouho plánovaná propojka ulic se přiblížila k realizaci

Úterý, 26. dubna 2022

Žďár nad Sázavou / V průběhu letošního roku se má začít budovat řadu let plánovaná propojka mezi nákupním centrem v Brněnské ulici a Jamskou ulicí. V rozpočtu města jsou schváleny výdaje spojené s její přípravou, přičemž většina stavebních prací proběhne v průběhu příštího roku. Výstavba spojovací komunikace bude podpořena z třicetimilionového úvěru od Národní rozvojové banky, s nímž pro tento účel žďárská radnice počítá.
Nová silnice povede podél nákupního centra ve směru k sídlu Hasičského záchranného sboru s vyústěním v ulici Jamská. Žďár propojku nechá postavit na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem obchodního centra, které bylo postaveno a následně uvedeno do provozu v roce 2009. Součástí stavby bude mimo silnici také okružní křižovatka v Jamské ulici, navazující technické sítě, zastávka městské hromadné dopravy či pás podél silnice určený pro chodce a cyklisty.