Rainbow page separator

Dlouho připravovaný přechod bude možná na podzim

Středa, 24. června 2015

Přechod pro chodce

Žďár nad Sázavou / Několik let plánovaný přechod pro chodce ve žďárské ulici 1. máje by měl přibýt snad už na podzim letošního roku. V těchto dnech bude dokončen projekt na jeho vybudování. Poté budou úředníci žďárské radnice žádat dotčené orgány a organizace o vyjádření a následně požádá stavební úřad o vydání příslušného povolení.
V optimálním případě by podle vyjádření žďárské radnice mohlo dojít k realizaci přechodu již na podzim tohoto roku. Pokud se však vyskytnou nějaké problémy, k jeho vybudování bude přistoupeno až v příštím roce.
O zřízení přechodu na komunikaci, která protíná Veselskou ulici, se hovoří už bezmála dva roky – tehdy byl schválen po provedení místního šetření a opakovaného měření s tím, že je tam skutečně třeba. Obyvatelé města ho ale požadovali již několik let předtím, protože přes komunikaci přechází řada chodců mířících zejména do práce do Žďasu, anebo rodičů doprovázejících svoje děti do nedaleké mateřské školky. Původně bylo odhadováno, že se bude jednat o výdaj ve výši sto až sto padesát tisíc korun.