Rainbow page separator

Dlužníkům se poplatek za odpady zdvojnásobí

Pondělí, 18. Leden 2016

Nové Město na Moravě / Až do konce letošního roku mají obyvatele Nového Města možnost zaplatit poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu. I v letošním roce se jedná o finanční částku ve výši 480 korun za osobu a rok, což je nejméně ze všech měst žďárského okresu.
Při neuhrazení poplatku bude dlužníkům nejprve zaslána upomínka, a pokud nezareagují, následně jim bude vyměřen platebním výměrem dvojnásobek částky, to znamená 960 korun.
Poplatek za komunální odpad je možné hradit v hotovosti nebo kartou v pokladně novoměstského městského úřadu, vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin.
Za předpokladu, že si zájemce hodlá pořídit Novoměstskou kartu, je poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu zahrnut v její ceně.