Rainbow page separator

Dlužníkům se poplatek za odpady zdvojnásobí

Pondělí, 18. ledna 2016

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Až do konce le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku mají obyvatele Nového Města možnost zaplatit poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu. I v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce se jedná o finanční částku ve výši 480 korun za osobu a rok, což je nejméně ze všech měst žďárského okresu.
Při neuhrazení poplatku bude dlužníkům nejprve zaslána upomínka, a pokud nezareagují, následně jim bude vyměřen platebním výměrem dvojnásobek částky, [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to znamená 960 korun.
Poplatek za komunální odpad je možné hradit v ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovosti nebo kar[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou v pokladně novoměstského městského úřadu, vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin.
Za předpokladu, že si zájemce hodlá pořídit Novoměstskou kartu, je poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu zahrnut v její ceně.