Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, drogerie
Rainbow page separator

DM DROGERIE se připojila k pomoci druhým

Pátek, 29. června 2012

Žďár nad Sázavou /Dm Drogerie markt, s. r. o  se v rámci 20-ti letého výročí svého působení v České republice rozhodla podpořit  prostřednictvím projektu „firemní dobrovolnictví“ neziskovou oblast.

Pracovnice drogerie DM oslovily žďárské dobrovolnické centrum KAMBALA, které je součástí Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Právě zde je koordiná[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torka dobrovolníků seznámila s činností organizace, která je velice pestrá a zahrnuje péči posky[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovanou širokému spektru potřebných, od malých dětí až po seniory.

„Díky Kambale jsme mohli přispět svou pomocí při pořádání Dne dětí ve Žďáru nad Sázavou, kdy jsme se zapojili do aktivit jako například výroba papírových květin pro děti, také jsme asis[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovali při hrách a soutěžích. Rádi jsme vypomohli také při administrativní práci,“ sdělila Pavlína Havelková z DM Drogerie Markt, s.r.o., Filiálka Žďár nad Sázavou.

A zároveň doplnila: „Práce v organizaci je určitě nesmírně zajímavá, byť jsme jí stačili poznat pouze okrajově. Ale už víme, na koho se budeme moci obrátit, až [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to budeme jednou v životě potřebovat – na Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.“

A jak spolupráci zhodnotila koordiná[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torka dobrovolníků Michaela Mahlová?

„Velmi nás potěšilo, že se firma DM drogerie rozhodla oslavit své výročí prostřednictvím pomoci druhým a svým rozhodnutím tak ukázala správný směr ostatním. Pomoc zaměstnanců byla příjemná a přínosná pro všechny strany.“

Au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toři tiskové zprávy: pracovnice DM Drogerie Markt, s.r.o., Filiálka Žďár nad Sázavou