Žďársko, zdarsko, aktuality, domácnosti
Rainbow page separator

Do domácností na Žďársku zavítají tazatelé

Úterý, 26. Únor 2013

Žďársko / Až do 12. května je naplánováno statistické výběrové šetření o životních podmínkách v domácnostech obyvatel České republiky, které připravil Český statistický úřad. Do počítačem náhodně vybraných domácností, a to i ve žďárském okrese, zavítají speciálně vyškolení tazatelé. Do statistického šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Pracovníci jsou povinni se prokázat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2013, anebo přímo průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu. Ve všech fázích zpracování je zajištěna anonymita údajů a ochrana dat, přičemž všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

Šetření se uskuteční v celkem 10 127 domácnostech v České republice, z nichž 6527 se účastnilo podobného šetření již v minulých letech. Statistický průzkum navazuje na předchozí ročníky šetření o životních podmínkách domácností. Cílem je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci ve třech desítkách zemí Evropy a získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.