Rainbow page separator

Do jara budou vykáceny nevhodné stromy v šesti částech Žďáru

Sobota, 20. ledna 2018

Žďár nad Sázavou / Zásadní změny čekají v následujících měsících veřejnou zeleň v šesti lokalitách Žďáru. Kácet se začne co nejdříve, aby se práce stihly do konce doby vegetačního klidu rostlin, což je zhruba konec března. Na kácení pak naváží další úpravy včetně výsadby nových stromů a keřů. Obnova se dotkne celkem 2141 kusů dřevin a její podstatou je odstranění a následné nahrazení starých nebo náletových porostů, usnadnění údržby vybraných ploch a především bezpečnost obyvatel.
Projekt revitalizace městské zeleně, na nějž žďárská radnice získala dotaci, se týká hřbitova v Jamské ulici a okolí Horního rybníka, hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice s prostorem u vstupu, čtvrti Vodojem od ulice Štursova po bytovky v ulici Jamborova, parku u školy v Palachově ulici a sídliště v ulicích Haškova a Chelčického, chodníku od nádraží ke ŽĎASu a přístupu k firmě od ulice Strojírenská a sídliště podél ulice Neumannova.
Ve výsledku v revitalizovaných lokalitách přibude přibližně o čtvrtinu více dřevin, než kolik se jich vykácí. Počítá se například s novou aleje u hřbitova nebo s kompletní obnovou lipové aleje podél chodníku mezi nádražím a firmou ŽĎAS.