Rainbow page separator

Do konce dubna musí obyvatelé Žďáru uhradit poplatek za odpady

Středa, 24. dubna 2019

Odpad, komunální služby

Žďár nad Sázavou / Posledního dubna je konečný termín splatnosti poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu za letošní rok. V průběhu předchozích týdnů byly žďárským obyvatelům do poštovních schránek doručeny složenky s pokyny k úhradě, a to včetně QR kódu k usnadnění platby. Sazba poplatku za komunální odpad je i pro letošní rok 580 korun za osobu přihlášenou k trvalému pobytu ve Žďáře. Poplatkovou povinnost mají i lidé nahlášení k trvalému pobytu na adrese ohlašovny úřadu v Žižkově ulici, přičemž zaměstnanci odboru komunálních služeb tyto občany vyzývají, aby ohlásili své kontaktní údaje a uhradili nedoplatky na poplatku. Od placení za svoz a zpracování komunálního odpadu jsou naopak osvobozeni lidé s místem pobytu svozové firmě nedostupným, což mimo chatové osady Krejdy zahrnuje jeden rekreační objekt ve Veselíčku, jeden dům v Radoníně a další v lokalitě Bartačky.
Kromě složenky je poplatek možné zaplatit rovněž bezhotovostním převodem, anebo přímo v pokladně městského úřadu. Včas neuhrazené poplatky či jejich část může městský úřad v souladu s místní vyhláškou zvýšit až na trojnásobek.