Rainbow page separator

Do konce ledna, či února je možné žádat o žďárské granty

Čtvrtek, 1. Leden 2015

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Do konce ledna, případně února mohou zájemci žádat o peníze z celkem tří grantových programů, které vyhlásila žďárská radnice. Jedná se o program Kultura 2015 k podpoře kultury ve městě, kde je uzávěrka 27. února. Program Sport 2015, jenž byl vyhlášen na podporu sportovních činností ve Žďáře nad Sázavou, má uzávěrku došlých žádostí 31. ledna. Program Volný čas 2015 zahrnuje podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže, zdravotně postižených a rovněž místních i regionálních sdružení. Zájemci o peníze z něj mohou podat žádost o konkrétní finanční částku vztahující se k počinu v oblasti těchto aktivit do 27. února.
Výzva s podrobnými informacemi o konkrétním programu i formulář žádosti o finanční pomoc z grantů vyhlášených radnicí jsou k dispozici na webových stránkách Žďáru nad Sázavou.