Rainbow page separator

Do konce příštího roku má být zprovozněn městský dispečink

Sobota, 13. Říjen 2018

Žďár nad Sázavou / Do konce roku 2019 bude zpracován a připraven k realizaci projekt Smart City, na který získala žďárská radnice evropskou dotaci. Díky projektu takzvaného „chytrého města“, což mimo jiné znamená využití moderních technologií v praxi, by lidé mohli například předem zjistit, kde jsou ve městě volná parkovací místa, zda jsou v konkrétních lokalitách vyvezené kontejnery či využívat systém inteligentních semaforů na křižovatkách při průjezdu městem, přičemž se počítá i s dalšími věcmi. Kupříkladu s nastavením vytápění v městských budovách či třeba s ovládáním intenzity veřejného osvětlení, k čemuž by prostřednictvím vybudování městského dispečinku mohlo dojít už v příštím roce. Strategický dokument, ale i generel dopravy, pasport komunikací a pořízení potřebného software a hardware podpořila evropská dotace ve výši 8,8 milionu z celkových nákladů pohybujících se kolem 9,5 milionu korun.
Do městského dispečinku, jenž bude vybudován postupně, se následně mají sbíhat všechna dostupná data, aby město mohlo být řízeno „chytře“; v první fázi se jedná hlavně o oblast komunálních služeb. V praxi to nicméně výhledově znamená kupříkladu také rozvoj digitální evidence, dálkového vyplňování formulářů, aby obyvatelé museli na úřad co nejméně, a podobně. Všechna důležitá data by zároveň měla být obyvatelům Žďáru k dispozici on-line. Od přívlastku chytré řízení města si žďárská radnice, jež se inspiruje v městech, kde již s tímto způsobem mají zkušenosti, slibuje snížení nákladů na provoz, zlepšení správy veřejných věcí a životního prostředí, ale i poskytnutí veškerých dat obyvatelům.