Rainbow page separator

Do konce srpna musí lidé ve Žďáře zaplatit poplatek za psy

Pondělí, 6. Srpen 2018

Poplatek za žďárské psy je splatný do konce srpna

Žďár nad Sázavou / Do konce srpna jsou držitelé psů ve Žďáře povinni uhradit poplatek za druhé pololetí. Ten je možné zaplatit hotově nebo platební kartou v pokladně městského
úřadu, případně bezhotovostní platbou pod přiděleným variabilním symbolem.
Platba poplatku se vztahuje na držitele psů s trvalým pobytem v bytových domech a v ohlašovně úřadu, držitele více psů i držitele zvířat v sídle podnikání, kdy je roční sazba poplatku vyšší než pět set korun.
V domech s jedním či dvěma byty je chovatel povinen uhradit 300 korun ročně za jednoho psa, za druhého a každého dalšího pak 900 korun. V bytových domech jedno zvíře vyjde na 900 korun, každé další stejného držitele na dva tisíce.
V místních částech Žďáru se platí sto korun za jednoho psa v domě, druhý a další vychází na dvě stovky. V domku s více než dvěma byty jde o částku ve výši 200 korun za jedno zvíře a 500 korun za další. Osoby s trvalým bydlištěm v sídle ohlašovny jsou povinny za jedno zvíře zaplatit 600 korun a za další čtrnáct stovek ročně. V nemovitostech s evidenčním číslem činí poplatek za prvního psa sto korun ročně a tři sta za každého dalšího. Na zvíře přihlášené v sídle podnikání se vztahuje poplatek ve výši 900 korun za rok, za druhého a každého dalšího psa jde o dva tisíce.