Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, les, Staviště, zákaz
Rainbow page separator

Do lesa u žďárské přehrady Staviště platí zákaz vstupu

Středa, 11. Červenec 2012

Žďár nad Sázavou/ Silná vichřice, která se na počátku července tohoto roku přehnala také přes Žďár nad Sázavou, poškodila lesní porost poblíž žďárské vodárenské nádrže Staviště na okraji města. Odbor životního prostředí při žďárském městském úřadě proto vzápětí vyhlásil zákaz vstupu do poničené části lesa. Občané by se měli lokalitě vyhnout ve svém vlastním zájmu – může tam totiž dojít nejenom k pádu větví, ale i celých stromů. Ohroženo tak je zdraví nebo dokonce i životy lidí.

Oblast, pro kterou zákaz vstupu platí, se nachází u pravobřežní části přehrady, konkrétně v prostoru mezi tamními rybníky Velké a Malé Hrázky v lokalitě zvané Grunt. V současné době se na místě již nacházejí těžké stroje, které se pustily do postupné likvidace následků řádění živlů. Po dobu, kdy se bude u Staviště pracovat, tam obyvatelé nesmějí vstupovat. Na to je ostatně upozorňují také výstražné pásky Lesů České republiky, které jsou kolem zasažené lokality nataženy, a vyvěšené texty veřejné vyhlášky. Upozornění i s mapkou je rovněž na webových stránkách Žďáru nad Sázavou a visí také na žďárské úřední desce. O zákazu informoval i městský rozhlas. Údolní nádrž Staviště je oblíbeným cílem obyvatel okresního města. Ti do okolí vodního díla chodí venčit své psy, na procházky, opalovat se nebo se v poměrně čisté přehradě i koupají. Rušno tak u vodního díla Staviště bývá především o víkendech. (zp)