Rainbow page separator

Do nových jízdních řádů žďárské MHD zapracovali první změny

Úterý, 29. srpna 2017

MHD Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Od 3. září začnou platit první změny v nových jízdních řádech autobusových linek městské hromadné dopravy (MHD). Nové řády ve zkušebním provozu vešly v platnost 1. července. K prvním úpravám v nich došlo na základě připomínek obyvatel města, kteří MHD využívají. Veškeré úpravy, které začnou platit od neděle 3. září, a to včetně krátkých vysvětlivek k nim, jsou zájemcům k dispozici na webu žďárské radnice.
Zbylé podstatné návrhy veřejnosti, jejichž případné zavedení bude vyžadovat změny licencí, případně další úkony, budou pracovní skupinou pro MHD projednány během podzimu. Veškeré připomínky a náměty obyvatel mají být zpracovány tak, aby zavedení změn k 1. lednu 2018 bylo už konečné.
Zkušební provoz žďárské MHD trvá do konce letošního roku, své podněty mohou lidé směřovat k pracovníkům odboru komunálních služeb nebo přímo dopravci – firmě ZDAR, v provozu je také speciální e-mail: mhd@zdarns.cz.