Rainbow page separator

Do participativního rozpočtu na příští rok přišlo 11 návrhů

Úterý, 22. srpna 2017

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Celkem jedenáct návrhů do participativního rozpočtu pro příští rok poslali obyvatelé města žďárské radnici. Týkají se zejména úprav veřejného prostoru či volnočasových ploch. Při setkání 5. září budou tyto návrhy představeny veřejnosti. Veřejné hlasování o nich proběhne v říjnu, uskuteční se elektronickou formou i pomocí hlasovacích lístků, které bude možné vhodit do uren v městském úřadu, poliklinice, relaxačním centru a knihovně.
Participativní rozpočet umožňuje, aby se obyvatelé města zapojili do rozhodování o jeho rozvoji, a to tak, že po vymezení určité finanční částky v rozpočtu podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v následujícím roce vylepšit. Pro rok 2018 a druhé kolo participativního rozpočtu žďárští zastupitelé vyčlenili finanční částku ve výši 600 tisíc korun – stejně jako v letošním pilotním ročníku. Maximální částka příspěvku na jeden podpořený projekt byla z původních 150 tisíc korun zdvojnásobena na 300 tisíc.
Na čtyřech projektech, které loni lidé svým hlasováním vybrali pro realizaci v letošním roce, radnice pracuje.