Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Zelená hora
Rainbow page separator

Do předání památky UNESCO zbývají už jenom dny

Pondělí, 20. Leden 2014

Zelená hora

Žďár nad Sázavou / Už jenom dny zbývají do konečného rozhodnutí o vydání poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře církvi. Brněnské biskupství o něj požádalo v rámci církevních restitucí a Národní památkový ústav má žádost posoudit a uzavřít do konce ledna – v prosinci byla ještě žádost doplněna požadovanými materiály. Poté by měl následovat podpis dohody mezi oběma stranami a převzetí areálu.
Pro návštěvníky památky zapsané na seznamu UNESCO by se toho příliš změnit nemělo, kostel by se ale podle zástupců církve měl více otevřít veřejnosti. Kromě prohlídek areálu jsou tak plánovány i pravidelné sobotní mše svaté, ovšem tak, aby se s časem prohlídek nepřekrývaly, anebo navázání užší spolupráce se žďárskými školami.

Foto: Letecké fotografie z RC mikrokopteru