Rainbow page separator

Do rozpočtu se dostanou projekty, které získají nejvíce hlasů

Pátek, 21. Říjen 2016

Žďár nad Sázavou / Pro celkem šest projektů, které navrhla žďárská veřejnost v rámci participativního rozpočtu, budou od 1. do 30. listopadu lidé hlasovat. Na příští rok bude mezi nejúspěšnější z nich rozděleno 600 tisíc korun, maximální podpora pro jeden projekt činí 150 tisíc.
Prvním z projektů je vznik venkovního hřiště s posilovacími prvky, dalším pak obnova pítka v atriu za obchodními domy v centru města a třetím úprava místa po pokácených topolech ve Farských humnech. O přízeň veřejnosti bude usilovat také zlepšení přístupu do úvozu na Klafaru společně s připomenutím prvního osídlení Žďáru, vylepšení areálu bývalé vodárny, kde se setkávají skauti, a také akce připomínající Jana Blažeje Santiniho, autora kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památky UNESCO.
Hlasovat bude možné buď elektronicky, anebo pomocí tištěných lístků. Každý z obyvatel dostane k dispozici dva hlasy pozitivní a jeden negativní.