Rainbow page separator

Do škol zřizovaných krajem a státem rozvezli testy hasiči

Úterý, 31. Srpen 2021

Žďársko, Vysočina / Více než dvě stě tisíc antigenních testů pro školy měli za úkol do konce posledního prázdninového týdne rozvézt vysočinští hasiči. Rozvoz organizoval Kraj Vysočina s tím, že oproti předchozím čtyřem podobným akcím zrealizovaným v období mezi letošním březnem a červnem musely být distribuční týmy posíleny, aby se veškerý materiál včas dostal na určená místa. Do té doby byly testy uskladněny v prostorách Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina v Jihlavě. Právě odtud byly v předchozích měsících rozváženy i další ochranné pomůcky a materiál pro školy včetně respirátorů a dezinfekce.
Antigenní testy určené pro obecní, soukromé či církevní školy směřovaly do obcí s rozšířenou působností, kde si je zástupci jednotlivých vzdělávacích zařízení měli vyzvednout. Do krajských a státních škol hasiči krabice s testy rozvezli přímo.